در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رشت

پنجشنبه 30 خرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 32

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد