در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رشت

سه‏ شنبه 2 بهمن 1397
روز بعد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  رشت

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  280,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
 • 20% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  رشت

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  280,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 15

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد