در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رشت

يکشنبه 6 مهر 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  500,000 ریال

  425,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  500,000 ریال

  425,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع