در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

رودسر

پنجشنبه 3 خرداد 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رودسر

  ساعت

  07:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رشت می باشد
  توضیحات:
  تخت شو
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  رودسر

  ساعت

  07:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  430,000 ریال

  365,500 ریال

  صندلی خالی : 25

 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  رودسر

  ساعت

  08:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  430,000 ریال

  365,500 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  رودسر

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رشت می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  رودسر

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  430,000 ریال

  365,500 ریال

  صندلی خالی : 25