در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

لنگرود

جمعه 30 فروردین 1398
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  لنگرود

  ساعت

  07:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  340,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  لنگرود

  ساعت

  08:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  400,000 ریال

  340,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  لنگرود

  ساعت

  20:45

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  لنگرود

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  لنگرود

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  320,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به رودسر می باشد
  توضیحات:
  تماس 09108529180-09012620780