در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

پنجشنبه 23 آبان 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  620,000 ریال

  558,000 ریال

  صندلی خالی : 31

  توضیحات:
  وی ای پی سرچم
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  675,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار سرچم
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  675,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار سرعین سرچم
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  675,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  تخت شو سرعین سرچم