در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

يکشنبه 10 فروردین 1399
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  10:45

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  905,000 ریال

  769,250 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: اینترنت
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  905,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردارسرچم(درسا)
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  905,000 ریال

  769,250 ریال

  صندلی خالی : 22