در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

شنبه 30 تیر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 31

  توضیحات:
  سرچم
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  تخت شو سرچم مانیتوردار
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 21

  توضیحات:
  تخت شو مانیتورداتر سرچم 0سرعین
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  تخت شو سرچم سرعین