در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

سه‏ شنبه 27 آذر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  520,000 ریال

  صندلی خالی : 31

 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  تخت شو سرچم سرعین
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار سرچم
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار سرچم
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  تخت شو سرچم سرعین