در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

جمعه 30 فروردین 1398
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 18

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار سرچم
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار سرعین سرچم
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تخت شو سرعین سرچم