در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

دوشنبه 20 آذر 1396
روز بعد
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+1

  قیمت

  440,000 ریال

  396,000 ریال

  صندلی خالی : 30

  توضیحات:
  وی ای پی سرچم
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تخت شو سرچم
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  477,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  تخت شو مانیتور دار سرعین
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  477,000 ریال

  صندلی خالی : 27

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار سرعین سرچم