در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

سه‏ شنبه 18 بهمن 1401
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  07:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,920,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  09:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,920,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,920,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,920,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,920,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  1,920,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو