در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

شنبه 4 اسفند 1397
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  535,500 ریال

  صندلی خالی : 8

  توضیحات:
  تخت شو سرچم
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  567,000 ریال

  صندلی خالی : 4

  توضیحات:
  تخت شو سرچم سرعین