در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

پنجشنبه 30 خرداد 1398
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+1

  قیمت

  620,000 ریال

  صندلی خالی : 27

 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 2

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار سرچم
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 5

  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  750,000 ریال

  صندلی خالی : 7

  توضیحات:
  تخت شو سرعین سرچم