در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

اردبیل

شنبه 8 مهر 1402
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,480,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,480,000 ریال

  صندلی خالی : 5

  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,480,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  اردبیل

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,480,000 ریال

  صندلی خالی : 8

  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو