در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سرعین

جمعه 13 تیر 1399
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سرعین

  ساعت

  07:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار

  قیمت

  972,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اردبیل می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع، تخت.شومانیتوردار(درسا)ضدعفونی.یک.ساعت.قبل.حرکت.وپک.بهداشتی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سرعین

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  972,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اردبیل می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، تخت شو ضدعفونی یکساعت قبل از حرکت
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سرعین

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  972,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اردبیل می باشد
  توضیحات:
  تخت.شو.مانیتوردار.(درسا)ضدعفونی.یک.ساعت.قبل.حرکت.وپک.بهداشتی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سرعین

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  972,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اردبیل می باشد
  توضیحات:
  تخت.شو.سرعین.ضدعفونی.یک.ساعت.قبل.حرکت.وپک.بهداشتی