در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سرعین

جمعه 18 آذر 1401
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سرعین

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,100,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اردبیل می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سرعین

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,100,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اردبیل می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع / تخت شو