در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سرعین

دوشنبه 20 آذر 1396
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سرعین

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اردبیل می باشد
  توضیحات:
  تخت شو مانیتور دار سرعین
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سرعین

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1

  قیمت

  570,000 ریال

  صندلی خالی : 27

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اردبیل می باشد
  توضیحات:
  تخت شو مانیتوردار سرعین سرچم