در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

سرعین

جمعه 1 تیر 1397
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سرعین

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اردبیل می باشد
  توضیحات:
  تخت شو سرچم مانیتور دار(سرعین)
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  سرعین

  ساعت

  23:45

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  680,000 ریال

  صندلی خالی : 12

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به اردبیل می باشد
  توضیحات:
  تخت شو سرچم مانیتور دار سرعین