در حال بارگذاری ...

روز قبل

بابل

رشت

جمعه 30 فروردین 1398
روز بعد
 • از پایانه

  بابل

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  16:30

  نوع اتوبوس

  Benz classicus 2+2

  قیمت

  210,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توجه:
  بین راهی و با سرویس بابل به اردبیل می باشد
 • از پایانه

  بابل

  بین راهی

  رشت

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  Benz classicus 2+2

  قیمت

  210,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توجه:
  بین راهی و با سرویس بابل به اردبیل می باشد