در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تهران

پنجشنبه 23 آبان 1398
روز بعد
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1

  قیمت

  756,000 ریال

  صندلی خالی : 19

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  756,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  633,000 ریال

  صندلی خالی : 30

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  756,000 ریال

  صندلی خالی : 16

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  756,000 ریال

  صندلی خالی : 11

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع