در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تهران

سه‏ شنبه 2 بهمن 1397
روز بعد
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  ا دریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک بلیط رایگان دریافت کنید(مسیرحرکت جاده سرچم)
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  14:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  ا دریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک بلیط رایگان دریافت کنید (مسیر حرکت جاده سرچم )
 • 10% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  530,000 ریال

  477,000 ریال

  صندلی خالی : 28

  توضیحات:
  ا دریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک بلیط رایگان دریافت کنید
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  ا دریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک بلیط رایگان دریافت کنید
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  630,000 ریال

  صندلی خالی : 13

  توضیحات:
  ا دریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک بلیط رایگان دریافت کنید