در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

تهران

پنجشنبه 30 خرداد 1398
روز بعد
 • 15% تخفیف
  از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral 2+1

  قیمت

  633,000 ریال

  538,050 ریال

  صندلی خالی : 9

  توضیحات:
  بادریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  756,000 ریال

  صندلی خالی : 6

 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1

  قیمت

  756,000 ریال

  صندلی خالی : 6

  توضیحات:
  بادریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک