در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

ساری

چهارشنبه 2 اسفند 1396
روز بعد
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  336,000 ریال

  صندلی خالی : 31

  توضیحات:
  مسیر حرکت رشت انزلی لاهیجان رامسر چالوس ساری
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  336,000 ریال

  صندلی خالی : 37

  توضیحات:
  مسیر حرکت رشت انزلی لاهیجان رامسر چالوس ساری
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  336,000 ریال

  صندلی خالی : 27

  توضیحات:
  مسیر حرکت رشت انزلی لاهیجان رامسر چالوس ساری
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  336,000 ریال

  صندلی خالی : 31

  توضیحات:
  مسیر حرکت رشت انزلی لاهیجان رامسر چالوس ساری