در حال بارگذاری ...

روز قبل

اردبیل

ساری

جمعه 30 فروردین 1398
روز بعد
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 39

  توضیحات:
  بادریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک بلیط رایگان دریافت کنید
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  بادریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک بلیط رایگان دریافت کنید
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  17:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  بادریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک بلیط رایگان دریافت کنید
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 40

  توضیحات:
  بادریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک بلیط رایگان دریافت کنید
 • از پایانه

  اردبیل

  پایانه مقصد

  ساری

  ساعت

  20:30

  نوع اتوبوس

  MAN classicus 2+2

  قیمت

  350,000 ریال

  صندلی خالی : 36

  توضیحات:
  بادریافت کارت اشتراک به ازای هر 10 سفر یک بلیط رایگان دریافت کنید